Herziening ISO 14001

De herziening van de ISO 14001-norm is iets vertraagd. Er is een extra vergaderronde ingepland in de week van 20 april om alle commentaren op deze internationale norm voor milieumanagementsystemen […]