Wijziging Arbowet uitgesteld

De Tweede Kamer heeft op 13 september ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbowet die naar verwachting begin 2017 in zou gaan. Inmiddels is duidelijk dat de gewijzigde Arbowet […]