Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Hoewel deze eis al enkele jaren geleden is opgenomen in het Activiteitenbesluit, levert deze […]