22 miljoen subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daarvoor stelt het Europees Sociaal Fonds de aankomende periode 22 miljoen Euro subsidie beschikbaar. Let op: Ben er snel bij want de aanvraagtermijn loopt van 15 oktober tot 7 november 2014.

Bedrijven en (overheids)instellingen die zich richten op de bevordering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers komen in aanmerking voor maximaal € 10.000,- subsidie op extern ingewonnen advies. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Conformiso heeft veel ervaring in subsidietrajecten en ook op dit punt ontzorgen wij u. Concreet betekent dit dat wij de gehele aanvraagprocedure voor u uitvoeren. En zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd leveren wij alle vereiste documentatie op aan de subsidieverstrekker waardoor deze snel tot uitkering van de toegezegde gelden kan over gaan.

Enkele voorbeelden van projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie

 • Implementeren van 5S: 5S is een middel om betrokkenen in een proces bewust te laten zijn van hun werkomgeving. Als een medewerker in staat is om zijn eigen werkplek opgeruimd te houden, dan leidt dit tot overzicht, rust en focus. Op de lange duur (en voor de organisatie in geheel) betekent dit een verhoging van de productiviteit. Men spendeert bijvoorbeeld minder tijd aan het zoeken van dingen, of raakt ook niets kwijt. 
 • Ontwikkelen en implementeren van een arbo-managementsysteem volgens OHSAS 18001: OHSAS 18001 is een internationale norm gericht op het beheersen van het arbobeleid en arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. 
 • Diverse cursus/opleidingstrajecten die gericht zijn op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en veilig werken in het algemeen. 
 • Implementatie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) en VGM Checklist Uitzendbureau (VCU). 
 • Implementatie van de MVO-prestatieladder. De MVO-prestatieladder is een certificeringstraject gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 • Alle andere projecten die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling en de diensten die Conformiso voor u kan uitvoeren dan kunt u contact opnemen met Harold Kuyten op telefoonnummer 040-7983020.

 

Aanvullende informatie

 1. Aanvraagcriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project voldoen aan de volgende criteria:

 • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling (mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid).
 • Het project richt zich op de thema’s Bedrijfs- of organisatiescan, Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers, Gezond en veilig werken, Leercultuur voor werknemers, Aanpassen organisatie aan het werk, Interne en externe mobiliteit, Flexibele werkcultuur en Arbeidstijdenmanagement.
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.
 1. Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal € 22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten.
Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

 1. Aanvraagperiode

Op 15 oktober 2014 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 7 november 2014, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

2016-11-14T16:14:27+00:00