Alles draait om verbeteren

///Alles draait om verbeteren

Alles draait om verbeteren

Streef met de PDCA-methode naar continue verbetering

In de hoofden van veel managers en ondernemers gelden certificeringen, kwaliteitsmanagement en Arbo nog vaak als verplichte nummers. Zaken die niet per se iets opleveren, maar wel tijd en arbeid kosten. Conformiso ziet KAM echter als iets dat échte verbeteringen teweeg kan brengen in een organisatie en zijn waarde ook in geld kan bewijzen. De PDCA (Plan, Do, Check en Act cyclus) is daarin van groot belang.

PDCA versus PDSA

De bedenker van de PDCA-cyclus van kwaliteitscontrole (William Edwards Deming) heeft de definitie van dat begrip later in zijn carrière veranderd in PDSA (Plan, Do, Study en Act). En wel omdat hij het checken te smal vond voor iets dat in zijn ogen een volwaardige analyse moest zijn. Feit is dat woorden en definities niet zo heel belangrijk zijn, maar hoe er inhoud aan gegeven wordt des te meer. Dat is dan ook precies waar Conformiso naar streeft: een concreet en continu verbeterproces waar u echt iets aan heeft.

Bij PDCA (of PDSA) draait het in de kern om continue verbetering. Wanneer het goed wordt uitgevoerd, is er dus geen sprake van een verplicht nummer om aan regels en voorschriften te voldoen, of een certificering veilig te stellen. Nee, er is sprake van een proces dat concreet rendement oplevert in de vorm van een veiligere, betere en meer gestroomlijnde bedrijfsvoering.

Zet Conformiso aan het werk met kwaliteitsmanagement

Het goed implementeren van een PDCA-cyclus in uw organisatie vereist expertise. Expertise die u wellicht niet zelf in huis heeft of in huis kunt halen. Dat is gelukkig geen probleem. Conformiso levert maatwerk in kwaliteitsmanagement en biedt daarmee ook kleinere en middelgrote organisaties de mogelijkheid om grote stappen te zetten in verbetering. Wij zorgen voor een volwaardige implementatie van de PDCA-cyclus en alle stappen daarvan. Inclusief concrete en continue aanbevelingen om een kwaliteitsslag te maken op de werkvloer.

 

2018-01-03T11:11:51+00:00