Basisveiligheid VCA (B-VCA)

Wat?

Vanuit het werkveld worden specifieke eisen gesteld aan de deskundigheid van medewerkers inzake het veilig kunnen verrichten van hun werkzaamheden. Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van Veiligheid, Gezondheid en Milieu zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Basiskennis van relevante onderwerpen uit de Arbo-wet
 • Kennis en begrip van de termen risico, preventie en beheersmaatregelen
 • Kennis van oorzaken van een ongeval en methodes van ongevalpreventie
 • Kennis en gebruik van werkvergunningen
 • Kennis van de gevaren en beheersmaatregelen voor:
  • Gevaarlijke stoffen
  • Branden en explosies
  • Besloten ruimten
  • Gereedschappen en machines
  • Hijsen, tillen en dragen
  • Struikelen, uitglijden en vallen
  • Werken op hoogte
 • Kennis van risico’s en beheersmaatregelen van elektriciteit
 • Kennis van juiste gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen en gebruikstoepassingen

Voor wie?

Wanneer u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt dan moet u in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben.

Doel

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Bij minimaal 28 goed beantwoorde vragen ontvangt u het diploma. Het diploma is 10 jaar geldig.

Duur

Deze opleiding duurt 1 dag met aansluitend het examen.

Meer informatie

De B-VCA cursus wordt zowel op basis van open inschrijving gegeven, alsook ‘in-house’ bij uw bedrijf. Voor informatie over locaties, data en kosten kunt u ons contactformulier invullen.

Neem contact met mij op
Vraag offerte aan