BRN 11-11: Brabantse norm voor Carnavalsmanagement

Vanuit het Ministerie van Gezelligheid (MvG) en het Ministerie van Traditie en Folklore (MvTF) is in 2011 de wens geuit om een reeds eeuwen bestaande gebeurtenis rondom ‘Carnaval’ te normaliseren. Hoewel in de loop der jaren reeds veel is vastgelegd in literatuur bestond er vanuit bovengenoemde Ministeries behoefte om tot een norm te komen betreffend de viering van het carnavalsfeest. Daarom is het Brabants Normalisatie-instituut (BRN) verzocht om een norm vast te stellen.

Zowel BRN als het Ministerie van Feest (MvF) – een samenvoeging van het MvG en het MvTF – hechten grote waarde aan het goede en ordelijke verloop van Carnaval. Bovendien is gebleken dat het feest enorm leeft onder de Zuid-Nederlandse bevolking. Daarom is besloten om in afwijking van de gebruikelijke commentaarperiode van meerdere jaren, al in 2020 de definitieve versie van BRN 11-11 uit te brengen waarin de tussentijds binnengekomen reacties zijn verwerkt.
In november 2018 verscheen de eerste versie van BRN 11-11. In oktober 2019 werd de norm als normontwerp gepubliceerd en in februari 2020, na een uitgebreide commentaarperiode van 111 dagen, verscheen de definitieve versie.


Samenwerking met Conformiso

Omdat Conformiso al veel bedrijven en organisaties in de zuidelijke provincies van ons land begeleidt bij het behalen en behouden van diverse certificeringen én omdat verschillende van onze medewerkers zeer ervaren carnavalsvierders zijn, zijn wij door het Brabants Normalisatie-instituut benaderd om de nieuwe carnavalsnorm mede vorm te geven. Met onze expertise op het gebied van kwaliteits-, informatiebeveiligings-, arbo- en milieumanagementsystemen, onze ruime carnavalservaring én onze pragmatische en vaak feestelijk ingestelde werkwijze, hebben we een significante bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de BRN 11-11.  We zijn er trots op dat we de norm – bij wijze van proef – al hebben kunnen implementeren bij een (nog niet nader te noemen) gerenommeerde carnavalsvereniging. De externe audits hebben hier inmiddels succesvol plaatsgevonden. In verband met strikte geheimhoudingsplicht mogen wij nog geen inhoudelijke mededelingen hierover doen.

Leidraad voor viering van het Carnavalsfeest

De norm BRN 11-11 voor Carnavalsmanagement is de enige norm die eisen geeft aangaande de viering van het Carnavalsfeest. Het toepassingsgebied van deze norm betreft de viering van het Carnavalsfeest in de zuidelijke provincies van het Koninkrijk der Nederlanden.
In de BRN 11-11 vindt u een uitgebreide lijst van carnavalstermen en -definities alsmede duidelijke beschrijvingen van activiteiten die plaats moeten of mogen vinden tijdens de viering van het Carnavalsfeest. In navolging van de nieuwe normen volgens ISO en NEN kan ook de BRN 11-11 redelijk flexibel worden toegepast. Zeker bij deze norm kan de invulling verschillen per organisatie of vereniging, temeer omdat het Carnavalsfeest van plaatsgebonden tradities en verenigingsspecifieke protocollen aan elkaar hangt. Medewerkers van Certificerende Instellingen (CI)  dienen daar rekening mee te houden bij hun audit. Momenteel is alleen Conformiso geaccrediteerd voor de BRN 11-11 en kunnen alleen hún medewerkers het certificaat toekennen.

 

BRN 11-11: niet alleen voor organisaties

Nieuw en uniek aan de BRN 11-11 is dat niet alleen organisaties en/of verenigingen gecertificeerd kunnen worden volgens deze Brabantse norm voor Carnavalsmanagement; ook personen kunnen het predicaat ‘Gecertificeerd Carnavalsvierder’ ontvangen. Zij dienen daarvoor voldoende en aantoonbaar op de hoogte te zijn van de eisen die in de norm worden beschreven. Auditors van Conformiso toetsen dat tijdens het Carnavalsfeest aan de hand van de norm.

Uitbreiding BRN 11-11/2021

Alle maatregelen rondom Covid-19 hebben geleid tot een uitbreiding op de BRN 11-11. Deze uitbreiding (BRN 11-11/2021) wordt gepubliceerd op 22 januari 2021, exact 22 dagen vóór carnaval 2021.

Norm en certificering aanvragen

U kunt het certificaat behorende bij de BRN 11-11 voor u, uw vereniging of organisatie aanvragen via deze website. Certificaten worden alleen afgegeven tijdens de carnavalsperiode.

Meer weten, de norm ontvangen of het certificaat aanvragen? Vul onderstaand formulier in.

    Vul uw gegevens in en wij sturen de norm en het certificaat z.s.m. per mail toe.

    Naam:

    Vereniging:

    E-mail:

    Neem contact op