Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Een bouwproduct mag namelijk (buiten de overgangsperiode) niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. Deze ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus en tekenbureaus. Eén van de vereisten om CE-markering op de producten te mogen aanbrengen is dat de fabrikant FPC-gecertificeerd is door een aangewezen instelling (Notified Body).

Wat houdt FPC in?

FPC staat voor Fabrication Production Control. FPC is een met ISO 9001 vergelijkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. In het kader van staal- en aluminiumconstructies behelst FPC een systematiek in de vorm van een handboek voor fabrikanten om een aanhoudende interne controle toe te passen op het productieproces met behulp van gedocumenteerde procedures, beleid, systematiek voor kwaliteitsborging, eisen en bepalingen, conform eisen in de norm. Het doel is een effectieve productiecontrole en eindproduct dat aan de vereiste kenmerken voldoet. Voordat een CE-verklaring door de fabrikant kan worden opgesteld voor het betreffende product, is toetsing van het fabricageproces en personeel (dus eigenlijk het FPC-systeem) noodzakelijk. De certificatie van het fabricageproces mag alleen door een aangewezen instelling worden uitgevoerd.

Stappenplan FPC certificering en CE-markering:

  • Conformiso zet samen met u een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) op, inclusief een laskwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN ISO 3834.
  • Na implementatie van het FPC doen we een beroep op een aangemelde instelling om de productiebeheersing te laten certificeren.
  • Na certificering bent u geoorloofd het product te voorzien van een CE-verklaring per opdracht.

Op staal- en aluminiumproducten kunnen naast de NEN-EN 1090 ook andere normen van toepassing zijn, zoals de NEN-EN 10025 of NEN-EN 10088.

CE-markering
CE is geen keurmerk of certificaat, maar een verklaring van de fabrikant dat de producten voldoen aan alle constructieve eisen die in de relevante productnorm(en) gesteld worden.