‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’, dat is de oproep van het kabinet, nu al ruim een jaar. Uiteraard geven de medewerkers van Conformiso gehoor aan die oproep; sinds maart 2020 werken zij voornamelijk vanuit hun eigen huis. Wat voor invloed heeft dat op de begeleiding die zij hun klanten bieden? En certificeren in coronatijd, hoe doe je dat? Harold Kuyten vertelt erover.

“Bij veel klanten ging de deur echt op slot, toen corona vorig jaar het land vrijwel plat legde. We werden gedwongen om te zoeken naar een nieuwe manier van werken. Onze begeleiding wilden we wel zo veel mogelijk door laten lopen, zeker wanneer er al audits op de planning stonden,” vertelt Harold Kuyten, directeur van Conformiso. “Sommige dingen kúnnen niet op afstand worden gedaan. Een RI&E uitvoeren bijvoorbeeld, daarvoor móet je op locatie zijn. We deden – en doen – dat altijd in goed overleg met de klant en natuurlijk met inachtneming van alle coronamaatregelen.”

Werken op afstand

Veel van het werk kan prima ‘remote’ worden uitgevoerd, zowel qua begeleiding als qua audits. Ook de Certificerende Instellingen werken zoveel mogelijk op afstand. “Zowel interne als externe audits kunnen heel goed remote plaatsvinden. We merken dat met name klanten die werken met MyQ, ons digitale platform voor managementsystemen, heel eenvoudig alle informatie en registraties voor handen hebben en kunnen laten zien tijdens een remote audit. Dat geldt vooral voor audits van ISO 9001 en 27001. Audits voor ISO 14001 en VCA zijn wat lastiger remote uit te voeren omdat daarbij een situatie ter plaatse moet worden beoordeeld op veiligheid of milieuaspecten. Dat gebeurt nu ook wel door de werkomgeving te filmen maar dat is echt een noodoplossing. Het is niet wenselijk om dat langer dan noodzakelijk zo te doen.”

Is remote werken een blijvertje?

Het remote werken is uit nood geboren maar heeft ook zeker positieve kanten, volgens Harold: “We hebben in het afgelopen jaar veel geleerd, zowel de auditors van de CI’s als wij zelf. Het uitvoeren van audits via een beeldscherm is veel inspannender dan normaal. We plannen de auditdagen daarom nu ook niet meer helemaal vol met Zoom-gesprekken. De digitale gesprekken op zich zijn wel vaak korter, zakelijker, omdat we eigenlijk meteen ‘to-the-point’ komen. Nadeel daarvan is dan weer dat je het stukje sociaal contact mist.” Is het remote auditen een blijvertje? Harold denkt van wel: “Verschillende CI’s hebben al aangegeven dat ze audits in elk geval deels remote blijven uitvoeren, ook ná corona. Het levert toch een stuk tijdsbesparing op wat voor alle partijen een voordeel is.”

Weten wat Conformiso in coronatijd voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen op het gebied van kwaliteit, informatiebeveiliging, gezond & veilig werken en milieu? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem contact op