We hebben er lang op moeten wachten, maar de nieuwe norm voor arbomanagement of eigenlijk voor gezond en veilig werken, ISO 45001 is gepubliceerd. De Nederlandse titel van de norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd. De nieuwe ISO 45001 vervangt OHSAS 18001, de internationale norm voor arbomanagement.

Eenvoudige integratie met overige ISO-normen

Waar OHSAS 18001 nog een geheel eigen indeling had, sluit ISO 45001 net als de andere managementsysteemnormen aan bij de High Level Structure (HLS). Hierdoor is het eenvoudig om de eisen uit ISO 45001 te integreren in reeds bestaande managementsystemen, zoals een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 of een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Ook kunnen audits gecombineerd worden.

Verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001

Verschillen op basis HLS:
 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen (stakeholders)
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid leiding is vereist
 • Risico’s én kansen
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern)
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures
De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor G&VW-management:
 • Begrip ‘worker’ is geïntroduceerd
 • Leiderschap (accountability, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. G&VW-management
 • Persons working under the control of the organzation
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften

 

Overgangsperiode

Organisaties die volgens OHSAS 18001 zijn gecertificeerd, hebben drie jaar de tijd om op ISO 45001 over te stappen. Daarna is OHSAS 18001 niet meer geldig. In maart 2021 moeten OHSAS 18001-gecertificeerde bedrijven daarom hun transitie hebben afgerond. Bedrijven die van plan zijn een nieuw arbomanagementsysteem te certificeren, moeten zich direct op de nieuwe ISO 45001 norm richten.

Heeft u op dit moment al vragen over de nieuwe norm en wat deze voor uw organisatie kan betekenen? Aarzel niet en neem contact met ons op.