We schreven het al in de eerdere blog ‘Hoe houd ik mijn RI&E actueel?’: er is geen bedrijf of organisatie waar veiligheid onbelangrijk is. Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is daarom een verplicht onderdeel van het waarborgen van die veiligheid.

In een RI&E legt de werkgever vast welke risico’s de werknemers tijdens de arbeid lopen. Zo staat er een overzicht van gevaren in en een plan van aanpak van de risicobeperkende maatregelen. Het ontbreken van een RI&E levert een bestuurlijke boete op of zelfs een proces verbaal.

Verhoging boetes

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf in een brief (14-02-2019) aan de Tweede Kamer aan dat in de eerste helft van 2019 de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zal worden aangepast. Zo werd de boete voor organisaties die de verplichtingen rond de RI&E niet naleven, verhoogd naar categorie 5. Dit houdt concreet in dat de maximale boete wordt verhoogd naar € 4.500. Bovendien kan elke organisatie die niet beschikt over een RI&E en dat wel zou moeten,  direct een boete op worden gelegd door de Inspectie SZW in plaats van een eis of een waarschuwing. De boete op het ontbreken van een Plan van Aanpak of het niet tijdig nemen van de daarin genoemde maatregelen stijgt van € 750 naar € 3000. Het Plan van Aanpak vervult volgens de staatssecretaris  namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf.

Gelden deze bedragen voor elke organisatie?

Nee, de genoemde bedragen van de boetes zijn normbedragen en gelden voor bedrijven en instellingen met meer dan 500 medewerkers. Voor kleinere bedrijven gelden percentages van deze bedragen:

  • < 5 werknemers: 10 %
  • 5 t/m 9 werknemers: 20 %
  • 10 t/m 39 werknemers: 30 %
  • 40 t/m 99 werknemers: 50 %
  • 100 t/m 249 werknemers: 60 %
  • 250 t/m 499 werknemers: 80 %

Een bedrijf met 8 werknemers waar een RI&E ontbreekt krijgt dus een boete opgelegd van € 900,-. Let op: dat is geen afkoopsom maar een boete; het bedrijf moet nog steeds zorgen voor een geldige RI&E.

Hulp nodig?

Conformiso kan voor uw bedrijf de Risico Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren en (indien nodig) toetsen. Bovendien kunnen we ondersteuning geven bij het opvolgen van de actiepunten in het Plan van Aanpak. Meer weten? Neem contact met ons op, telefonisch via 040-2319023 of via onze contactpagina.