Steeds meer mensen zijn en worden zich bewust van de invloed die we uitoefenen op onze omgeving, niet alleen persoonlijk maar ook binnen hun bedrijf.  Daarom willen we verantwoordelijk ondernemen. Dat betekent dat we rekening willen houden met mens, natuur en milieu. Maar hoe pak je dat aan binnen je bedrijf?

Waar moet ik beginnen?

Ten eerste dien je als bedrijf te weten waar je staat. Met andere woorden, wat zijn de gevolgen van uw bedrijfsactiviteiten op mens, natuur en milieu? Denk dan niet alleen aan de directe gevolgen, maar ook aan de indirecte gevolgen door activiteiten in de keten, zoals de materiaalkeuze die gelinkt is aan de grondstof, of de levensduur van een product in relatie tot afvalverwerking.

Als we weten wat de gevolgen zijn, dan kunnen we ook inschatten of er meer duurzame alternatieven zijn toe te passen.

Snel inzicht

Wat zou het mooi zijn als u daar als bedrijf op een eenvoudige en relatief snelle manier inzicht in zou kunnen verkrijgen. En dat kan nu!
Conformiso heeft het denkwerk al voor u verricht en heeft de duurzaamheidsscan ontwikkeld. De duurzaamheidsscan is een goede en effectieve manier om uw bijdrage aan duurzaam ondernemerschap aantoonbaar te maken en te vergroten.

Duurzaamheidsscan

De duurzaamheidsscan bestaat uit twee onderdelen: de levenscyclusanalyse en het duurzaamheidskompas.

In de levenscyclusanalyse worden de verschillende levensfases van uw bedrijfsproducten of -diensten bepaald, alsmede de bijbehorende processen. Vervolgens wordt gekeken óf en hoe een positieve en duurzame bijdrage geleverd kan worden aan deze processen.

De tweede stap is de beoordeling van uw bedrijf op toepassing van deze duurzame maatregelen. Deze beoordeling wordt vertaald in een duurzaamheidsscore en weergegeven op het duurzaamheidskompas.

Aan de hand van de uitkomsten van de duurzaamheidsscan kunt u binnen uw onderneming bepalen welke verbetermaatregelen u wilt toepassen om uw duurzaamheidsscore te verhogen. Ook hierbij kunnen de experts van Conformiso uiteraard ondersteunen en adviseren.

Hulp nodig?

Neem bij vragen contact op met onze professionals, telefonisch via 040-2319023 of via onze contactpagina.