Gap-analyse nieuwe norm ISO 9001:2015

Een nieuwe norm, maar welke consequenties heeft dit voor uw bedrijf en uw managementsysteem? Wij voeren een gap-analyse voor u uit voor slechts € 899,-

Sinds september 2015 is de nieuwe norm ISO 9001:2015 in werking. Tegelijkertijd is ook de nieuwe ISO 14001:2015 geïntroduceerd. Alle ‘oude’ certificaten verlopen automatisch op 14 september 2018. Dat lijkt nog ver weg maar het is aan te raden om nu al aan de slag te gaan met de veranderingen die deze nieuwe normen met zich meebrengen. Een verkeerde timing kan immers zomaar resulteren in onnodige hoge kosten.
Om een goed beeld te krijgen van wat er voor uw bedrijf verandert bij de overgang naar de nieuwe norm, voert Conformiso een gap-analyse voor u uit. In 1 dag wordt uw huidige ISO 9001:2008 gecertificeerde kwaliteitssysteem of ISO 14001:2004 gecertificeerde milieumanagementsysteem getoetst tegen de nieuwe normeisen. Bevindingen en actiepunten worden vervolgens naar u gerapporteerd middels een overzichtelijke rapportage. De rapportage (incl. actieplan) wordt tot slot samen met u besproken waarbij tevens ideeën en voorbeelden worden aangereikt hoe uw managementsysteem efficiënt en effectief kan worden (her)ingericht en verbeterd.

Profiteer van ons aantrekkelijke actietarief: de kosten voor een 1-daagse gap-analyse inclusief uitgebreide rapportage en actieplan zijn € 899,-

Vraag hier direct een gap-analyse aan

Belangrijkste veranderingen

De verschillen tussen de nieuwe en de oude norm komen voort uit de ervaringen met de oude norm en de verwachtingen voor het gebruik in de toekomst. Daarnaast heeft het gebruik van de zogenaamde HLS (High Level Structure) hier invloed op gehad. De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.

Samengevat hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

  • Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico’s te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteits- / milieumanagementsysteem.
  • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteits- / milieumanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.
  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteits- / milieumanagementsysteem.
  • Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
  • Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.
  • Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.
  • Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.

Weten wat de veranderingen voor uw bedrijf betekenen? Neem dan hier vrijblijvend contact op met ons.

2018-01-09T14:26:04+00:00