Net als alle andere ISO-normen ondergaat ook ISO 9001 om de vijf jaar een systematische beoordeling om te beslissen of de norm nog steeds geldig is óf dat deze moet worden bijgewerkt. Dit is belangrijk om te zorgen dat de norm wereldwijd nog steeds relevant is en aan de behoeften van de gebruikers voldoet.

Gebruikersenquête

In de afgelopen jaar is de norm door een speciaal daarvoor aangesteld comité besproken en is er een wereldwijde enquête gehouden onder gebruikers van ISO 9001. Uitkomst van deze activiteiten is dat er geen herziening nodig is en dat de huidige versie van de norm nog steeds even waardevol is voor de gebruikers als toen deze voor het laatst werd bijgewerkt (2015). ISO 9001 wordt dus niet herzien en pas in 2025 wordt de norm opnieuw beoordeeld op eventuele herziening.

Lees hier het complete artikel op de website van NEN of bekijk hier het openbaar verslag van de gebruikersenquête.

Heeft u vragen over ISO 9001 en wat deze voor uw organisatie kan betekenen? Aarzel niet en neem contact met ons op.