HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ.

Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

HKZ heeft verschillende keurmerken ontwikkeld behorend bij de normen die HKZ voor en met de diverse branches heeft opgesteld. Eén van die normen is het HKZ-keurmerk voor kleine organisaties. Deze norm is gebaseerd op ISO 9001 en ‘vertaald’ naar kleine zorgorganisaties (minder dan 10 fte).
Binnenkort wordt de herziene versie van de HKZ-norm voor kleine organisaties gepubliceerd. Deze herziening is ontwikkeld samen met een expertgroep, die bestond uit ervaringsdeskundigen met de huidige norm. Op basis van hun input is de norm herschreven zodat de norm weer voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken.

Informatiebijeenkomsten

Om iedereen goed op de hoogte te brengen organiseert HKZ twee informatiebijeenkomsten. Eén bijeenkomst richt zich op gecertificeerde organisaties en gaat in op de verschillen tussen de oude en nieuwe versie van de norm maar ook op de overgangsregeling en wat een organisatie moet doen om over te stappen. De andere bijeenkomst is gericht op nog niet gecertificeerd organisaties. Hierbij ligt de focus op uitleg over de inhoud van de norm en komt de praktische kant van implementatie tot certificatie aan bod.

Uiteraard stellen wij onze relaties die we al begeleiden bij het behalen en/of behouden van de HKZ-norm zelf op de hoogte van de wijzigingen. Kun of wil je daar niet op wachten? Kijk dan alvast op de website van HKZ: https://www.hkz.nl/informatiebijeenkomst-nieuwe-hkz-norm-voor-kleine-organisaties/

Is jouw organisatie nog niet gecertificeerd volgens HKZ maar wil je dat wel? En heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek (indien gewenst op afstand) via telefoon 040-2319023 of via onze contactpagina

(Bron: www.hkz.nl)