Herziening ISO 14001

De herziening van de ISO 14001-norm is iets vertraagd. Er is een extra vergaderronde ingepland in de week van 20 april om alle commentaren op deze internationale norm voor milieumanagementsystemen te kunnen behandelen. Ondanks de vertraging wordt de publicatie van de nieuwe ISO 14001 nog steeds in het najaar van 2015 verwacht.

2016-08-17T13:31:22+00:00