Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Hoewel deze eis al enkele jaren geleden is opgenomen in het Activiteitenbesluit, levert deze tot op heden niet voldoende energiebesparing op. Hierdoor dreigt achterstand voor Nederland op de beoogde energiebesparingsdoelstellingen. Om het tij te keren moeten bedrijven voor 1 juli 2019 melden welke maatregelen ze daadwerkelijk doorvoerden. Met deze nieuwe informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, kunnen inspecteurs achterblijvers gericht controleren en indien nodig een boete opleggen.

De verplichte uitvoering van energiebesparende maatregelen geldt uitsluitend voor zogenaamde type A- en B-bedrijven, te weten:

  • Middelgrote energieverbruiker: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van 50.000 kWh tot 200.000 kWh of een verbruik van aardgasequivalenten in enig kalenderjaar van 25.000 m3 tot 75.000 m3.
  • Grootverbruikers van energie: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3.

In het kort:

  • Type A- en B-bedrijven moeten energiebesparende maatregelen uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen;
  • Uitgangspunt hierbij vormt de lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing die voor een bedrijfstak is gemaakt. Afwijken van deze maatregelenlijst kan alleen onder voorwaarde van duidelijke motivatie waarom een toepasselijk erkende maatregel niet wordt toegepast;
  • Bedrijven hebben een informatieplicht. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 van iedere inrichting een rapport bij het bevoegd gezag zijn ingeleverd. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport is opgestuurd;
  • Er komen sancties voor bedrijven die geen of onvoldoende informatie aanleveren.

Meer informatie:

Wij raden bedrijven aan om zo snel mogelijk te starten met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen om dure, ad hoc investeringen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor inhoudelijke informatie over de plicht tot energiebesparing en de daarbij geldende informatieplicht kunt u contact opnemen met Conformiso, bereikbaar via 040-2319023 of via onze contactpagina.