ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen, een van ‘s werelds meest gebruikte normen, wordt herzien en is nu beschikbaar als ‘Draft International Standard’ (DIS). Dit is de laatste fase waarin nog inhoudelijk wijzigingen kunnen worden aangebracht. De definitieve versie van ISO 9001 wordt naar verwachting eind 2015 van kracht.

Alle ISO-normen worden elke vijf jaar herzien om zo relevant te blijven voor de markt. Tijdens de laatste revisie in 2008 bleef ISO 9001 grotendeels onveranderd. Het is dus de hoogste tijd dat de norm nieuwe ontwikkelingen in kwaliteitsmanagement reflecteert. In deze fase van de norm, de DIS-fase, kunnen alle belanghebbende partijen feedback leveren via de nationale normalisatie-instituten. Deze feedback wordt in overweging genomen voordat de ‘Final Draft’ wordt gepubliceerd, naar verwachting eind 2015.

De belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in ISO/DIS 9001 hebben betrekking op de opbouw van de norm en de ‘risk-based’ benadering van kwaliteitsmanagement. En verder:

  • De norm volgt de High Level Structure (HLS) die ook wordt toegepast in andere normen voor managementsystemen. Dit vergemakkelijkt integratie bij de implementatie van een of meer managementsystemen.
  • Een nieuwe eis is het uitvoeren van omgevingsanalyse, met inbegrip van de stakeholders van de organisatie, als uitgangspunt om risico’s en kansen te identificeren die met het kwaliteitsmanagementsysteem worden beheerst en benut.
  • Nieuwe eisen aan het topmanagement om ervoor te zorgen dat kwaliteitsmanagement aansluit bij de strategie van de organisatie en is ingebed in de algehele bedrijfsvoering.
  • Wijzigingen in terminologie, waarmee wordt aangesloten bij andere managementsystemen..
  • Organisaties met een certificaat tegen ISO 9001:2008 krijgen naar verwachting een overgangsperiode van drie jaar na publicatie van ISO 9001:2015 om te migreren naar de nieuwe ISO 9001.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 9001 kunt u contact opnemen met Harold Kuyten. In de tweede helft van 2014 zal Conformiso middels gratis bijeenkomsten voor haar relaties en overige geïnteresseerden meer informatie geven over de wijzigingen in de ISO 9001-norm.