Gegevensbescherming niet op orde? Forse boetes dreigen!

2017-08-29T16:17:44+00:00

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt […]

Gegevensbescherming niet op orde? Forse boetes dreigen! 2017-08-29T16:17:44+00:00

Is uw onderneming al klaar voor certificering? Met een Gap-analyse wel!

2017-08-04T11:12:21+00:00

Gap-analyse maakt sterke én zwakke punten zichtbaar

Een Gap-analyse is een hulpmiddel bij het evalueren van de bedrijfsvoering in een bepaalde periode. De analyse laat duidelijk zien welke onderdelen of processen […]

Is uw onderneming al klaar voor certificering? Met een Gap-analyse wel! 2017-08-04T11:12:21+00:00