Per september 2018 vervallen alle oude ISO 9001 en ISO 14001 certificaten. Heeft u de nieuwe normeisen nog niet geïmplementeerd? Wij voeren de volledige transitie voor u uit, inclusief certificeringsgarantie.

Sinds september 2015 is de nieuwe norm ISO 9001:2015 in werking. Tegelijkertijd is ook de nieuwe ISO 14001:2015 geïntroduceerd. Alle ‘oude’ certificaten verlopen automatisch op 14 september 2018. Dat lijkt misschien nog ver weg maar bedrijven die nog niet begonnen zijn met de implementatie van de nieuwe normeisen zijn eigenlijk al te laat. Geen tijd te verliezen dus. Maar juist het ontbreken van die tijd (en misschien ook een beetje kennis) is voor veel bedrijven het grootste struikelblok.

Conformiso introduceert de ‘last-minute transitie service’, een zeer efficiënte en effectieve aanpak waarbij u volledig wordt ontzorgd bij de transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 en/of ISO 14001:2015. Uiteraard met certificeringsgarantie.

Onze aanpak:

Om een goed beeld te krijgen van wat er voor uw bedrijf verandert bij de overgang naar de nieuwe norm(en), starten we met een gap-analyse. In 1 dag wordt uw huidige ISO 9001:2008 gecertificeerde kwaliteitssysteem en/of ISO 14001:2004 gecertificeerde milieumanagementsysteem getoetst tegen de nieuwe normeisen. Alle bevindingen en actiepunten worden direct verwerkt in een actielijst waarmee we voor u aan de slag gaan. Zo bepalen we samen de context van de organisatie, uw belangrijkste stakeholders en hun eisen en ook de belangrijkste kansen en risico’s voor uw managementsysteem. We passen uw huidige documentatie volledig voor u aan aan de nieuwe normeisen zodat u uiteindelijk probleemloos de externe audit zal ondergaan. Dat we overtuigd zijn van onze aanpak blijkt wel uit het feit dat we garanderen dat uw certificerende instelling u volgens de nieuwe ISO 9001:2015 en/of ISO 14001:2015 zal certificeren!

Meer weten over onze unieke last-minute transitie service? Vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek aan.

 

Belangrijkste veranderingen

De verschillen tussen de nieuwe en de oude norm komen voort uit de ervaringen met de oude norm en de verwachtingen voor het gebruik in de toekomst. Daarnaast heeft het gebruik van de zogenaamde HLS (High Level Structure) hier invloed op gehad. De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.

Samengevat hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

  • Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico’s te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteits- / milieumanagementsysteem.
  • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteits- / milieumanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.
  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteits- / milieumanagementsysteem.
  • Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
  • Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.
  • Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.
  • Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.

Weten wat de veranderingen voor uw bedrijf betekenen? Neem dan hier vrijblijvend contact op met ons.