Milieu en duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord leven, ecologie, het milieu en toekomstgericht handelen valt onder dezelfde noemer: duurzaamheid. Ook ondernemers hebben de taak goed voor de mensen en het milieu te zorgen, omdat we simpelweg een verantwoordelijkheid hebben naar toekomstige generaties. Duurzame bedrijfsvoering staat daarom hoog op de ondernemersagenda, ook in het Midden- en Kleinbedrijf.

Duurzame bedrijfsvoering

Maar hoe weet u zeker dat u als ondernemer goed en verantwoord duurzaam bezig bent? Hiervoor zijn (inter)nationale normen en richtlijnen opgesteld. Het meest bekende en meest toegepaste systeem om aan de eisen van milieumanagement te voldoen, is ISO 14001. Maar ook varianten zoals de CO2-prestatieladder, de MVO-prestatieladder en ISO 50001 kennen voor ons geen geheimen. Bij Conformiso staat uw bedrijf altijd centraal en niet de norm. Samen met u zoeken we naar de meest efficiënte weg om uw onderneming te certificeren. Wij verzorgen hierbij het hele traject van opzetten, implementeren en onderhouden. Van A tot Z. We zijn zo zeker van succes, dat wij u uw certificering durven te garanderen.

ISO 14001

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse beoordelen wij samen met u wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens stellen we beheersmaatregelen vast die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem is altijd maatwerk en dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

De CO2-prestatieladder

Met dit instrument brengt u de CO2-uitstoot van uw onderneming in kaart. Dit is ook het instrument waarmee u de CO2-uitstoot kunt verminderen. Dit kan goed van pas komen, als u inschrijft op aanbestedingen waarbij eisen aan emissiereductie worden gesteld. Een score van 1 (laag) tot 5 (hoog) op de prestatieladder geeft aan in hoeverre de organisatie bewust omgaat met energieverbruik en CO2-uitstoot. Zowel het milieu als de organisatie profiteert hiervan: het creëren van CO2-bewustzijn leidt tot lager energieverbruik en daarmee tot een interessante kostenbesparing. Bovendien levert het bereiken van een hogere trede op de prestatieladder gunningsvoordeel op bij de aanbesteding van opdrachten. Hoe hoger het niveau, hoe hoger het voordeel in het aanbestedingsproces. Tot wel tien procent!

De MVO-prestatieladder

Steeds meer organisaties beseffen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een positieve invloed heeft op de samenleving én op hun marktpositie. Maar hoe maakt u op objectieve wijze kenbaar hoe uw organisatie zich inspant op MVO-gebied? Hiervoor is het certificaat voor duurzaam ondernemen ontwikkeld: de MVO-prestatieladder. De prestatieladder kent 5 niveaus en heeft 33 indicatoren. Deze 33 indicatoren zijn geïnspireerd op de MVO-kernthema’s van de internationale richtlijn ISO 26000.

ISO 50001

Terugdringen van het energieverbruik, daar draait het om bij deze internationale norm voor energiemanagementsystemen. ISO 50001 monitort het energieverbruik tot in detail en deze norm stelt zwaardere eisen aan het gebruik van energie dan de ISO 14001 norm.

Wilt u meer weten over de weg die uw onderneming aflegt naar certificering voor verantwoord en duurzaam ondernemen? Wij vertellen er graag meer over. Neem vandaag nog contact met ons op.

Neem contact met mij op
Vraag offerte aan