Milieu en duurzaamheid2017-07-26T16:00:23+00:00

Milieu en duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord leven, ecologie, het milieu en toekomstgericht handelen valt onder dezelfde noemer: duurzaamheid. Ook ondernemers hebben de taak goed voor de mensen en het milieu te zorgen, omdat we simpelweg een verantwoordelijkheid hebben naar toekomstige generaties. Duurzame bedrijfsvoering staat daarom hoog op de ondernemersagenda, ook in het Midden- en Kleinbedrijf.

Duurzame bedrijfsvoering

Maar hoe weet u zeker dat u als ondernemer goed en verantwoord duurzaam bezig bent? Hiervoor zijn (inter)nationale normen en richtlijnen opgesteld. Het meest bekende en meest toegepaste systeem om aan de eisen van milieumanagement te voldoen, is ISO 14001.

ISO 14001

Onder het systeem ISO 14001 vallen ook de varianten, zoals de CO2-prestatieladder, de MVO-prestatieladder en ISO 50001. Voor ons maakt het niet uit aan welke norm of richtlijn uw onderneming of uw milieumanagementsysteem moet voldoen. Voor ons staat uw bedrijf centraal en niet de norm. Samen met u zoeken we naar de meest efficiënte weg om uw onderneming te voorzien van certificering. Wij verzorgen dan het hele traject van opzetten, implementeren en onderhouden. Van A tot Z. We zijn zo zeker van succes, dat wij u onze unieke certificeringsgarantie durven garanderen.

De CO2-prestatieladder

Met dit instrument brengt u de CO2-uitstoot van uw onderneming in kaart. Dit is ook het instrument waarmee u de CO2-uitstoot kunt verminderen. Dit kan goed van pas komen, als u inschrijft op aanbestedingen waarbij eisen aan emissiereductie worden gesteld. Met een hoge score op de CO2-prestatieladder krijgt u fictieve korting op de inschrijfprijs van de aanbesteding. Natuurlijk profiteert u ook van de lagere energiekosten en besparing op materiaal.

De MVO-prestatieladder

Dit managementsysteem en deze certificatienorm staan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat wordt internationaal erkend en toont objectief aan dat uw onderneming een duurzame ontwikkeling heeft doorgemaakt.

ISO 50001

Terugdringen van het energieverbruik, daar draait het om bij deze internationale norm voor energiemanagementsystemen. ISO 50001 monitort het energieverbruik tot in detail en deze norm stelt zwaardere eisen aan het gebruik van energie dan de ISO 14001 norm.

Wilt u meer weten over de weg die uw onderneming aflegt naar certificering voor verantwoord en duurzaam ondernemen? Wij vertellen er graag meer over. Neem vandaag nog contact met ons op.

Neem contact met mij op
Vraag offerte aan