Conformiso is ervan overtuigd dat iedere organisatie haar (strategische) doelen kan bereiken als zij maar in staat is om continu en aantoonbaar te verbeteren. Wij ondersteunen en ontzorgen organisaties hierbij. Samen werken we aan gerichte vraagstukken op het gebied van kwaliteits-, arbo- en milieumanagement. De kracht van Conformiso zit in de inzet van onze professionals gecombineerd met slimme software tools.

Eén van onze software tools is MyQ, bestaande uit een set van software modules, die geïntegreerd een totaaloplossing bieden ter ondersteuning van het verbeterproces. De software helpt bij het identificeren van verbetermogelijkheden, het uitvoeren en opvolgen van verbetermaatregelen en het verankeren daarvan binnen uw organisatie. Belangrijke onderdelen zijn het raadplegen en beheren van documenten en processen, en het invullen en opvolgen van registraties (in de vorm van meldingen en vragenlijsten). MyQ is gebruiksvriendelijk en taakgestuurd. Bovendien is MyQ volledig webbased en beschikbaar op desktops, laptops en tablets.

Documentbeheer

Met MyQ is de actuele versie van een document of proces altijd en overal beschikbaar. Het portaal biedt intelligente zoek- en filtermogelijkheden waardoor uw eindgebruikers het juiste document snel kunnen vinden. Wijzigingen in documenten en processen kunnen direct en op afstand (door Conformiso) worden doorgevoerd, waarbij versiebeheer gegarandeerd is. Onderlinge verwijzingen maken het voor u als eindgebruiker mogelijk om vanuit een bepaalde processtap direct de onderliggende werkinstructies in te zien. Bovendien zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzichtelijk. U kunt opmerkingen plaatsen die direct bij de documentbeheerders (van Conformiso) terechtkomen en door hen verwerkt kunnen worden.

Registraties

MyQ stelt u in de gelegenheid om digitaal uiteenlopende registraties in te vullen. Te denken valt aan meldingen (afwijkingen, klachten, verbetervoorstellen etc.), maar ook aan werkplekinspecties, leveranciersbeoordelingen e.d. Het invullen van meldingen en vragenlijsten of checklists is erg eenvoudig en laagdrempelig. Eindgebruikers kunnen tevens bijlagen toevoegen (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s). Het overtypen van gegevens is overbodig, omdat resultaten direct beschikbaar en opvraagbaar zijn.
Na het registreren van een melding wordt direct een workflow geactiveerd inclusief automatische acties en deadlines. Geautoriseerde gebruikers binnen uw organisatie hebben altijd een actueel inzicht in de status en voortgang van een melding en bijbehorende acties. Met diverse overzichten en rapportages creëert u een actueel verbeterregister.

Taakschema’s en kaartenbak

In MyQ kunt u al uw repeterende taken vastleggen en volgen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van werkplekinspecties en leveranciersbeoordelingen, maar ook het periodieke onderhoud van apparatuur. U kunt deze taken plannen en als taak toewijzen aan één of meerdere personen binnen uw organisatie. Personen die u een taak toewijst ontvangen een (e-mail) notificatie als de taak moet worden uitgevoerd, eventueel met een directe verwijzing naar een in te vullen vragenlijst of checklist. U kunt in één oogopslag zien wanneer welke taken zijn uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn geweest. Ook Conformiso kan deze overzichten voor u bewaken.

MyQ bevat een digitale kaartenbak waarmee u voor diverse objecten relevante gegevens kunt registreren en opzoeken. Bij objecten kunt u bijvoorbeeld denken aan: projecten, leveranciers, machines of gebouwen. Vervolgens kunt u per object zien welke gegevens (documenten, registraties en taken) er rondom dat object zijn vastgelegd in MyQ.

Management informatie

MyQ helpt u overzicht en inzicht te verkrijgen op het vlak van kwaliteits-, arbo- en milieumanagement én verbeteren. Naast diverse rapportages (lijsten van meldingen en documenten, rapportages over registraties) heeft u de beschikking over interactieve management informatie. Daarmee kunt u trends volgen (bijvoorbeeld over meldingen van incidenten en ongevallen, klachten en verbetermaatregelen) en inzicht krijgen in de verschillen tussen organisatie-eenheden.

Meer weten over MyQ? ‘Q’ legt in deze video uit hoe het werkt. Of kijk op de website van MyQ.

Weten wat Conformiso en MyQ voor uw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem contact op