Aan het begin van 2021 blikken we met Harold Kuyten, directeur van Conformiso, terug op 2020 maar kijken we vooral vooruit naar het nieuwe jaar. Wat zijn de plannen en doelen, waar liggen de kansen voor Conformiso?

Hoe kijk je terug op het bijzondere jaar 2020? “Het was ook voor ons natuurlijk een raar jaar door corona. In maart, na de aankondiging van de eerste lockdown waren ineens alle agenda’s nagenoeg leeg. Reeds geplande afspraken werden afgezegd en lopende projecten werden zelfs (tijdelijk) on hold gezet. Kortom: redelijke paniek. Gelukkig konden we onze dienstverlening vrij snel weer oppakken, mede dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers maar zeker ook van onze klanten. Door vooral remote te gaan werken lukte het om onze belofte waar te blijven maken: onze klanten maximaal ontzorgen! Het is dan wel mooi om aan het eind van het jaar te constateren dat we onze ambitieuze doelen, opgesteld begin 2020 toen corona nog ver weg was, uiteindelijk tóch hebben gehaald. Het behoeft geen verdere toelichting dat we onze klanten maar zeker ook onze medewerkers daar heel dankbaar voor zijn.”

Het was nog wel een jubileumjaar voor jullie…. “Dat klopt, we vierden ons 30-jarig bestaan in 2020. Dat vieren is behoorlijk in het water gevallen door corona maar dat halen we wel weer in zodra het kan.”

Nu verder, het nieuwe jaar in. “Een nieuw jaar met nieuwe kansen. We zijn in elk geval goed gestart met de uitbreiding van ons team door de komst van Willy Cillekens. We voorzien nog meer uitbreiding dit jaar omdat we merken dat de normdruk bij bedrijven en daarmee de behoefte aan onze dienstverlening alleen maar toeneemt. Dat heeft te maken met het feit dat bedrijven steeds meer moeten (blijven) voldoen aan (inter)nationale normen. Daarnaast zijn thema’s als ‘Gezond en Veilig werken’ en ‘Informatiebeveiliging’ door het vele thuiswerken nu volop onder de aandacht. Immers, werknemers moeten ook thuis een gezonde werkplek hebben waardoor bedrijven soms hun RI&E moeten aanpassen. En men stelt zich in het kader van informatiebeveiliging ook de vraag of er thuis wel op veilige netwerken wordt gewerkt.”

Staan er nog veranderingen op stapel? “De wereld van de normen staat nooit stil, er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen. De herziene versie van de HKZ-norm voor kleine organisaties wordt binnenkort gepubliceerd, de coronamaatregelen hebben gezorgd voor tijdelijk aanvullende eisen in het Arbobesluit wat weer gevolgen heeft voor de RI&E binnen een organisatie. Daarnaast moet dit jaar de nieuwe Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder, red.) worden geïmplementeerd door de deelnemende bedrijven. En er staat een update van de beheersmaatregelen in ISO 27002 op de planning waar alle bedrijven met ISO 27001 mee te maken krijgen. Genoeg te doen dus, ook voor ons.”

Je hebt dus veel vertrouwen in de toekomst? “Jazeker. De ervaring uit eerdere crisissen leert dat veel bedrijven de broekriem aan zullen moeten trekken, dat zal nu niet anders zijn. Ze moeten vaak meer doen met minder mensen. Dan is het juist fijn als je alles rondom KAM en certificeringen bij een externe partij neer kunt leggen. Door onze kennis en ervaring én het gebruik van slimme softwaretools zoals MyQ kunnen wij de werkzaamheden efficiënter en effectiever uitvoeren dan een interne KAM-manager. Soms is er vooraf wat scepsis maar het pakt eigenlijk altijd goed uit. Dat horen we ook terug van onze klanten, kijk maar naar het verhaal van Van Wanrooij op onze website. En als onze klanten tevreden zijn en blijven, dan zijn wij dat ook!”

Weten wat Conformiso in 2021 voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen op het gebied van kwaliteit, informatiebeveiliging, gezond & veilig werken en milieu? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem contact op