De Veiligheidsladder draagt internationaal de naam Safety Culture Ladder. Om eenduidig te communiceren heeft het NEN besloten de Veiligheidsladder in het vervolg (sinds 1 maart 2020) in Nederland ook Safety Culture Ladder te noemen. De komende maanden wordt de nieuwe benaming gefaseerd doorgevoerd. 

 

De Veiligheidsladder is al jaren een veelgebruikt instrument in o.a. de bouw om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te stimuleren. Het doel van de Veiligheidsladder is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Wijzigingen

Wat hetzelfde is gebleven, zijn de vijf tredes van de ladder: oplopend in veiligheidsbewustzijn van trede 1 (pathologisch: ‘wat niet weet, wat niet deert’-cultuur) tot trede 5 (vooruitstrevend: veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers). Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, des te hoger de score.
Toch is niet alleen de naam gewijzigd naar Safety Culture Ladder (SCL), er is ook een aantal producten en productnamen gewijzigd en/of toegevoegd. Waar men voorheen alleen het héle certificaat kon behalen, zijn er nu meerdere SCL-varianten beschikbaar. Het certificaat wordt alleen afgegeven bij het SCL Original product (met jaarlijkse volledige audits) en het SCL product (alleen in jaar 1 een volledige audit). Bij SCL Light en het Approved Self Assessment wordt geen certificaat afgegeven. Een organisatie bepaalt zelf, soms vereist door diens opdrachtgever, welk SCL product van toepassing is.

Conformiso begeleidt

Een groot voordeel van deze wijzigingen is dat het voor organisaties eenvoudiger én goedkoper wordt om te voldoen aan (een deel van) de Safety Culture Ladder. Conformiso begeleidt diverse organisaties bij de implementatie van de Safety Culture Ladder op diverse niveaus.  Weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen op dit gebied? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek: telefonisch via 040-2319023 of via onze contactpagina.