We kunnen het ons bijna niet meer herinneren, maar de stikstofwet was het grootste hoofdpijndossier van het kabinet voor het uitbreken van de coronacrisis. De beelden van boze boeren op het Malieveld en tractoren die snelwegen blokkeerden zijn sinds de uitbraak van corona verdrongen van de voorpagina’s. Uiteraard is het probleem daarmee niet verholpen.

Wat is eigenlijk het probleem met stikstof?

Op de website van ‘Duurzaam Bedrijfsleven’ legt Emma Rotman het heel duidelijk uit: “De lucht om ons heen bestaat voor 80 procent uit stikstof. Het is een kleur- en reukloos gas, dat van zichzelf niet schadelijk is voor mens en milieu. Het is een belangrijke voedingsstof voor planten en wordt dan ook veel gebruikt in meststoffen.
De stikstofverbindingen waar het in het stikstofdebat om te doen is, zijn stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Stikstofoxiden ontstaan wanneer stikstof verbinding maakt met zuurstof. Dit gebeurt bij verbranding op hoge temperatuur, bijvoorbeeld in de verbrandingsmotor van een auto of bij productieprocessen in de industrie.
Ammoniak ontstaat wanneer stikstof verbinding maakt met waterstof. Dit ontstaat in de veehouderij wanneer de urine en de uitwerpselen van koeien of varkens bij elkaar komen. Wanneer mest verdampt, komt de ammoniak in het milieu terecht.”
Lees HIER het hele artikel of bekijk het filmpje van NOS op 3

Hoe staan we er nu voor?

In oktober van dit jaar kwam minister Schouten met haar definitieve Wet stikstofreductie en natuurverbetering, waarin staat dat de stikstofuitstoot in 2030 26 procent lager moet liggen dan nu. Inmiddels heeft Schouten (onverwacht) een meerderheid gevonden in de Eerste en Tweede Kamer voor haar stikstofwet. Als die wet er komt, kan er al begin 2021 weer meer worden gebouwd. Het kabinet stelt 6 miljard euro beschikbaar: 2 miljard voor het beperken van stikstofuitstoot, 3 miljard voor natuurherstel en een extra miljard voor woningbouw.

Conformiso en stikstofreductie

Het is duidelijk dat iedereen zich moet inzetten voor het beperken van de stikstofuitstoot om de beoogde reductie te behalen. Vandaar ook de toenemende aandacht hiervoor bij aanbestedingen. Conformiso adviseert bedrijven bij het opstellen van een Plan van Aanpak rondom beheersmaatregelen m.b.t. stikstof. Anders gezegd: wij bekijken met jou wat jouw organisatie kan doen om de stikstofuitstoot te reduceren. Wil je hier meer over weten of alvast vrijblijvend hierover sparren? Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op voor een (gratis) adviesgesprek. Uiteraard kan dat volledig coronaproof middels Teams, Zoom of een ander online platform.

Neem contact op