Het wereldwijd rondwaren van SARS-CoV-2, beter bekend als Covid-19 of kortweg corona, noopt ook tot extra maatregelen in de carnavalswereld. Het Brabants Normalisatie-instituut (BRN) heeft daarom een lijst van extra, tijdelijke aanvullende eisen opgesteld bij de BRN 11-11.

De BRN 11-11 is dé Brabantse norm voor Carnavalsmanagement en vormt de leidraad voor de viering van het Carnavalsfeest. Verenigingen, organisaties of personen die voldoen aan de eisen zoals beschreven in de norm laten zien dat zij het Carnavalsfeest serieus nemen en willen vieren volgens de beschreven tradities.

Aanvullende eisen

De BRN 11-11 is gepubliceerd in februari 2020 en bleek direct een zeer gewilde norm. Meer dan 222 certificaten zijn uitgereikt in de 2 x 11 dagen dat deze konden worden aangevraagd. De behoefte aan ‘normalisatie’ was daarmee bewezen. Het was voor de normcommissie dan ook snel duidelijk dat er nu, in deze tijd van de pandemie, een aanvulling moest komen op de normaal geldende norm. Dat heeft geleid tot de volgende (tijdelijke!!) aanvullende eisen:

Ad 5.3 Activiteiten van de Prins

Aangezien alle openbare evenementen komen te vervallen, is ook de rol van de Prins dit jaar geminimaliseerd. Áls hij aanwezig is bij een activiteit, dient hij zich te houden aan het volgende:

 • hij houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van andere personen;
 • hij draagt een mondneusmasker (zie Ad 8) waar dat verplicht is;
 • de activiteiten zijn, waar mogelijk, via een livestream te volgen of in elk geval worden ze opgenomen en later uitgezonden via het gangbare mediakanaal van de vereniging

Ad 7 Activiteiten tijdens carnaval

Alle carnavalsactiviteiten zoals beschreven in Hoofdstuk 7 moeten plaatsvinden met inachtneming van de geldende coronamaatregelen vanuit de overheid. Dat houdt in dat:

 • groepen (dus ook de Raad van 11) uit niet meer dan 2 personen mogen bestaan;
 • evenementen slechts doorgang kunnen vinden met maximaal 2 personen of 1 huishouden + 1 bezoeker;
 • alle festiviteiten plaatsvinden in de eigen woning;
 • men alleen online (middels Zoom, Teams, Skype etc.) samen kan feesten;
 • i.v.m. het mogelijke risico op verspreiding van aerosolen, alle optredens van blaasbands, dweilorkesten en hofkapellen vooralsnog niet zijn toegestaan;
 • de polonaise voor dit jaar wordt omgedoopt tot solonaise;
 • de carnavalsvereniging zijn/haar uiterste best moet doen om een online programma aan te bieden, bijvoorbeeld een carnavaleske quiz, Zoomende Tonpratersparade of livestream van carnavalsmis.

Ad 8 Kledingvoorschriften

Aan de carnavalskleding van alle carnavalsvierders wordt, indien men zich in een openbare binnenruimte begeeft, toegevoegd:

 • mondneusmasker, niet medisch, bij voorkeur in de kleuren van de plaatselijke carnavalsvereniging.

Audits

Er zullen in 2021 geen audits voor hercertificering plaatsvinden. Alle certificaten die in 2020 zijn uitgegeven behouden hun geldigheid tot carnaval 2022 (26-02-2022). Alle gecertificeerde carnavalsvierders worden per mail op de hoogte gebracht van de tijdelijke aanvullende eisen.

Wil je de norm én de lijst van aanvullende eisen in je mailbox ontvangen? Vraag direct aan via onderstaand formulier.

  Vul uw gegevens in en wij sturen de norm en het certificaat z.s.m. per mail toe.

  Naam:

  Vereniging:

  E-mail:

  Neem contact op