In maart 2018 is NEN-ISO 45001:2018 gepubliceerd ter vervanging van OHSAS 18001. Zoals wellicht bekend hadden bedrijven met een OHSAS 18001 certificaat tot uiterlijk 12 maart 2021 de tijd om over te stappen op ISO 45001. Vanwege het coronavirus wordt de transitietermijn echter met 6 maanden verlengd. De transitietermijn voor de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 eindigt hierdoor op 30 september 2021.

ISO 45001

Organisaties die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij systematisch werken aan de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers. Met dit ‘health and safety’ managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

Eenvoudige integratie met andere ISO-normen

Waar OHSAS 18001 nog een geheel eigen indeling had, sluit ISO 45001 net als de andere managementsysteemnormen aan bij de High Level Structure (HLS). Hierdoor is het eenvoudig om de eisen uit ISO 45001 te integreren in reeds bestaande managementsystemen, zoals een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 of een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Ook kunnen audits gecombineerd worden.

Verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001

Verschillen op basis HLS:
 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen (stakeholders)
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid leiding is vereist
 • Risico’s én kansen
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern)
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures
De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor G&VW-management:
 • Begrip ‘worker’ is geïntroduceerd
 • Leiderschap (accountability, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. G&VW-management
 • Persons working under the control of the organzation
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften

 

Overgangsperiode

Organisaties die volgens OHSAS 18001 zijn gecertificeerd, hebben nog een jaar de tijd om op ISO 45001 over te stappen. Daarna is OHSAS 18001 niet meer geldig. Uiterlijk 30 september 2021 moeten OHSAS 18001-gecertificeerde bedrijven daarom hun transitie hebben afgerond. Bedrijven die van plan zijn een nieuw arbomanagementsysteem te certificeren, moeten zich direct op de nieuwe ISO 45001 norm richten.

Heeft u op dit moment al vragen over de nieuwe norm en wat deze voor uw organisatie kan betekenen? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Op de website van de SCCM leest u meer over certificering volgens ISO 45001