Wat we ons voorheen niet voor konden stellen, is nu de werkelijkheid. Corona beheerst het leven en roept ook bij werkgevers veel vragen op. Wat moet ik als werkgever doen en hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers veilig kunnen werken?

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De werkgever moet daarvoor de risico’s die aan het werk verbonden zijn in kaart brengen en nadenken over maatregelen om die risico’s uit te sluiten of zo klein mogelijk te maken. Dat geldt dus ook voor Corona: lopen uw werknemers tijdens hun werk risico op besmetting dan moet u daarmee aan de slag.

Aanvullen RI&E

Aangezien het er steeds meer op lijkt dat we voorlopig nog niet van het Coronavirus af zijn is het aan te bevelen uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan te vullen met de risico’s omtrent Corona en de maatregelen die u heeft getroffen om besmetting te voorkomen. Ook moeten risico’s die voortkomen uit de maatregelen omtrent Corona voorkomen worden meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thuiswerken? Is thuiswerken nog niet opgenomen in de RI&E en gebeurt dit nu vanwege de Coronacrisis wel? Dan dient u dit op te nemen in de RI&E.

Verder is belangrijk om de komende tijd goed de informatie te blijven volgen omtrent het Coronavirus en de maatregelen van de overheid volgens de richtlijnen van het RIVM op te volgen (laat zoveel mogelijk thuis werken, houd 1,5 meter afstand en was regelmatig je handen). Er is nog veel onduidelijk over het virus, wat kan betekenen dat in de loop van de tijd nieuwe inzichten naar voren komen. Het is dan belangrijk om uw RI&E daarop aan te passen.

Hulp nodig?

Neem bij vragen contact op met onze professionals. Zij kunnen u (indien gewenst op afstand) helpen bij het actualiseren van uw RI&E en het treffen van de juiste beheersmaatregelen. Neem contact met ons op, telefonisch via 040-2319023 of via onze contactpagina.