Veiligheid en gezondheid2017-07-26T15:57:55+00:00

Veiligheid en gezondheid

Ondernemen betekent investeren in mensen en middelen. Ondernemen is ook het zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s. Een goed doordacht Arbobeleid kan u hierbij helpen. Vindt u de regelgeving van de Arbowet te ingewikkeld? Kunt u er niemand voor vrijmaken? Onze veiligheidsdeskundigen nemen dit werk graag uit handen.

Minimaliseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Onze normspecialisten en veiligheidsdeskundigen ontwikkelen en implementeren uw Arbobeleid. Uw onderneming en uw medewerkers zijn daarbij ons uitgangspunt. In nauw overleg met u zetten wij een zorgsysteem op dat voldoet aan de (inter)nationale normen, zoals VCA of OHSAS 18001. Wat kunt u daarbij van ons verwachten?

  • We voeren de werkplekinspecties uit
  • We voeren de verplichte RIE (risico-inventarisatie en evaluatie) uit
  • We vullen de rol van Veiligheids- en Gezondheidsfunctionaris in.

VCA

VCA is een programma dat dienstverlenende bedrijven toetst en certificeert op hun VGM-beheersysteem. VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. VCA is de afkorting van Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren in een risicovolle omgeving hebben VCA-certificatie nodig. Denk aan bouw-, onderhouds- en constructiewerk in fabrieken, werkplaatsen, bij installaties en op bouwterreinen. Deze branches kunnen bijna niet zonder VCA:
∙ Elektrotechniek en procesbesturing
∙ Civiele techniek
∙ Werktuigbouwkunde
∙ Bouwkunde
∙ Transportsector
∙ Technische diensten, bijvoorbeeld: steigerbouw, isolatie, industrieel reinigen en inspectie.

VCA-cursussen

Conformiso neemt de VCA-administratie graag van u over. U kunt er ook voor kiezen om uw medewerkers op te leiden door hen een van onze VCA-cursussen te laten volgen.

VOL-VCA

Operationeel leidinggevenden die bij een aannemer werken, moeten het diploma VOL-VCA hebben: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA. Dit diploma geeft aan dat u veilig werkt, rekening houdt met het milieu en dat u rekening houdt met de gezondheid van uzelf en de mensen aan wie u leidinggeeft. Een operationeel leidinggevende met VOL-VCA herkent onveilige situaties, handelt bij onveilige situaties, treft maatregelen om ongevallen te voorkomen, stelt een bedrijfsnoodplan op en organiseert toolboxvergaderingen.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 is de norm met eisen voor een Arbomanagementsysteem. Het is de norm die wereldwijd geaccepteerd wordt. OHSAS 18001 stelt risico’s en gevaren vast en vermindert deze. De ‘plan-do-check-act’ cyclus is de basis voor het Arbomanagementsysteem. Naast deze uitvoeringscyclus stelt OHSAS 18001 ook eisen aan de resultaten van het systeem:
∙ Het doorlopend verbeteren van arbeidsomstandigheden
∙ Het beheersen van Arborisico’s
∙ Het voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van Arbo.

De vijf pijlers van OHSAS 18001 zijn:

  1. ) Arbobeleid
  2. ) Beoordeling door de directie
  3. ) Controle en corrigerende maatregelen
  4. ) Implementatie en uitvoering
  5. ) Planning

Zorg ook voor een veilige werkomgeving en de gezondheid van uw werknemers. We vertellen u er graag meer, zo niet alles over. Neem meteen contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Neem contact met mij op
Vraag offerte aan