Veiligheid en gezondheid

Ondernemen betekent investeren in mensen en middelen. Ondernemen is ook het zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s. Een goed doordacht Arbobeleid kan u hierbij helpen. Vindt u de regelgeving van de Arbowet te ingewikkeld? Kunt u er niemand voor vrijmaken? Onze veiligheidskundigen nemen dit werk graag uit handen.

Minimaliseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Onze normspecialisten en veiligheidskundigen ontwikkelen en implementeren uw Arbobeleid. Uw onderneming en uw medewerkers zijn daarbij ons uitgangspunt. In nauw overleg met u zetten wij een arbozorgsysteem op dat voldoet aan (inter)nationale normen, zoals VCA of ISO 45001.

VCA

VCA is een programma dat bedrijven toetst en certificeert op hun VGM-beheersysteem. VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. VCA is de afkorting van VGM Checklist Aannemers. Bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren in een risicovolle omgeving hebben veelal VCA-certificatie nodig. Denk aan bouw-, onderhouds- en constructiewerk in fabrieken, werkplaatsen, bij installaties en op bouwterreinen.

VCA-opleidingen

Uitvoerende medewerkers die bij een VCA-gecertificeerde aannemer werken, moeten het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) behalen. Voor operationeel leidinggevenden geldt het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). De diploma’s geven aan dat u veilig werkt, rekening houdt met het milieu en dat u rekening houdt met de gezondheid van uzelf en de mensen aan wie u leiding geeft. Conformiso verzorgt zowel de B-VCA opleiding als de VOL-VCA.

ISO 45001

De nieuwe norm voor arbomanagement of eigenlijk voor gezond en veilig werken is ISO 45001. De Nederlandse titel van de norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd. De nieuwe ISO 45001 vervangt OHSAS 18001, de internationale norm voor arbomanagement. Waar OHSAS 18001 nog een geheel eigen indeling had, sluit ISO 45001 net als de andere managementsysteemnormen aan bij de High Level Structure (HLS). Hierdoor is het eenvoudig om de eisen uit ISO 45001 te integreren in reeds bestaande managementsystemen, zoals een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 of een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Ook kunnen audits gecombineerd worden.

SCL Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder ofwel Veiligheidsladder is een instrument waarmee organisaties concrete handvatten krijgen voor het opzetten, implementeren en toetsen van elementen waarmee ze veilig werken en veilig gedrag in de cultuur van hun organisatie kunnen borgen. De eerste stap daarbij is het helder krijgen wat veilig gedrag precies is voor de organisatie. Ook kan de Veiligheidsladder helpen om vast te stellen in welke mate een organisatie over een veiligheidscultuur beschikt en wat zij moet doen om dit binnen de organisatie te implementeren, te versterken en uit te breiden naar (keten)partners. Het ultieme doel, en het hoogste niveau van de Veiligheidsladder, behelst de implementatie van een veiligheidscultuur in de hele keten van de organisatie; van (onder)leverancier tot opdrachtgever, en uiteindelijk de hele branche. De Veiligheidsladder is geschikt voor alle soorten organisaties. Zowel in de profit- als de non-profitsector, van dienstverlening tot industrie. In grote, maar ook in kleinere ondernemingen.

Zorg ook voor een veilige werkomgeving en de gezondheid van uw werknemers. We vertellen u er graag meer, zo niet alles over. Neem meteen contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Neem contact met mij op
Vraag offerte aan