Een jaar na het bericht over bouwbedrijven die massaal de veiligheidsregels overtreden, stuiten we op een artikel op NOS.nl over het onveilige gebruik van rolsteigers. Een ‘zorgwekkend beeld’ noemt de Inspectie SZW het. De Inspectie controleerde de afgelopen tijd 270 rolsteigers en bij 251 bleek sprake van onveilige situaties. “Dan was er sprake van valgevaar of was de steiger op de verkeerde manier opgebouwd,” zegt arbeidsinspecteur Michel Schenk.

We kunnen dus wel concluderen dat, alle aandacht en inspecties ten spijt, er weinig vooruitgang zit in de veiligheid op bouwplaatsen en bij schilders en andere beroepsgroepen die op hoogte moeten werken. En dat terwijl werken in de bouw hoog staat genoteerd op de lijst met gevaarlijkste beroepen van het CBS. Vanwege het verhoogde risico is een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een strikte naleving van de preventie- en veiligheidsvoorschriften van essentieel belang.

Conformiso in de bouw

Onder de klanten van Conformiso bevinden zich ook veel bouwbedrijven. Dat zijn stuk voor stuk bedrijven die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. We voeren RI&E’s en werkplekinspecties voor ze uit, organiseren toolboxmeetings en verzorgen veiligheidstrainingen. Daarnaast kunnen we, samen of in elk geval in nauw overleg met de klant, een arbozorgsysteem opzetten dat voldoet aan (inter)nationale normen, zoals VCA, de Veiligheidsladder en ISO 45001. Lees alles over onze diensten op dit gebied op de pagina ‘Veiligheid & Gezondheid’.

Een praktijkvoorbeeld van veilig werken? “We werken goed en veilig óf we werken niet,” vertelde Marlies Schillings van Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling in het artikel ‘Conformiso in de praktijk’. En zo zouden alle (bouw)bedrijven erover moeten denken.

Hulp nodig?

Zorg ook voor een veilige werkomgeving en de gezondheid van jouw werknemers. We vertellen je er graag alles over. Neem meteen contact met ons op voor een gratis adviesgesprek: telefonisch via 040-2319023 of via onze contactpagina.

Neem contact op