Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Wat?

Bent u operationeel leidinggevende op een locatie waar VCA verplicht is? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. Ook als ZZP-er dient u meestal over VOL VCA te beschikken.

De VOL-VCA cursus bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, kennis van VCA-bedrijfscertificering, het bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolbox vergaderingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennis en begrip van relevante onderwerpen uit de Veiligheid, Gezondheid en Milieu wetgeving en Europese richtlijnen
 • Kennis en begrip over het ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid
 • Kunnen toepassen van methodes om veilig werken te bevorderen
 • Het doel van procedures en werkvergunningen kennen en kunnen toepassen
 • Taak-risico-analyse kunnen opstellen
 • Kennis van bedrijfsnoodplan
 • Risico’s en beheersmaatregelen kennen van geluid, elektriciteit, straling en asbest
 • Basiskennis en begrip van gevaarlijke stoffen
 • Kennis van de gevaren en beheersmaatregelen van
  • gevaarlijke stoffen
  • Branden en explosies
  • Besloten ruimten
  • Gereedschappen en machines
  • Hijsen, tillen en dragen
  • Struikelen, uitglijden en vallen
  • Werken op hoogte
 • Basiskennis en begrip ergonomie
 • Kennis van juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassingen

Voor wie?

Als u leiding geeft aan mensen op een locatie waar VCA verplicht is, dient u in het bezit te zijn van het  VOL-VCA diploma. Ook als ZZP-er dient u vaak in het bezit te zijn van het VOL-VCA diploma.

Doel

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Bij minimaal 49 goed beantwoorde vragen ontvangt u het diploma. Het diploma is 10 jaar geldig.

Duur

Deze training duurt 1 dag met aansluitend het examen.

Meer informatie

De VOL-VCA cursus wordt zowel op basis van open inschrijving gegeven, alsook ‘in-house’ bij uw bedrijf. Voor informatie over locaties en kosten kunt u ons contactformulier invullen.

Neem contact met mij op
Vraag offerte aan