Verbeter uw kwaliteitsnormen met een Gap-analyse

///Verbeter uw kwaliteitsnormen met een Gap-analyse

Verbeter uw kwaliteitsnormen met een Gap-analyse

Gap-analyse voor een betere bedrijfsvoering

Een Gap-analyse stelt vast in hoeverre een managementsysteem voldoet aan de eis, norm of standaard waaraan ieder bedrijf zou moeten voldoen. Gap is een Engels woord voor kloof of hiaat. De analyse laat eigenlijk de zwakke punten in het managementsysteem zien. Maar wat betekenen de resultaten van een Gap-analyse eigenlijk?

De resultaten laten zien welke onderdelen van de bedrijfsvoering moeten worden verbeterd. Dit kunnen onderdelen van het gedocumenteerde systeem zijn, de implementatie ervan of beide. Eigenlijk evalueert u met de Gap-analyse de bedrijfsvoering zoals die de afgelopen periode is verlopen. Maar, de resultaten van een Gap-analyse hebben meer te bieden, namelijk een heldere doorkijk naar de nabije toekomst. De analyse maakt duidelijk waaraan nog gewerkt moet worden en aan welke kwaliteitsnormen een onderneming moet blijven voldoen. Met de rapportage van een Gap-analyse kunt u stappen ondernemen, zoals:

  • Het vaststellen van verbeterpunten;
  • Het opstellen van een haalbare planning om alle verbeterpunten aan te pakken;
  • Het monitoren van kleine verbeterpunten en de voortgang van de verbetering bewaken voordat de certificatie-audit plaatsvindt.

Gap-analyse voor nieuwe normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

U bent al gecertificeerd voor deze managementsystemen? Dan hebben wij nieuws voor u. De certificering van de managementsystemen ISO 9001:2008 en 14001:2008 verlopen automatisch op 14 september 2018. Wij raden aan u aan om u nu al voor te bereiden op de veranderingen die de nieuwe normen ISO 9001:2015 en 14001:2015 met zich meebrengen. Binnen een dag voeren we een analyse uit en weet u of uw onderneming wel of niet voldoet aan de nieuwe normen. Wees ook klaar voor de toekomst en laat een grondige Gap-analyse uitvoeren.

De belangrijkste veranderingen voor de nieuwe normen zijn, o.a.:

  • Risicogericht denken: een nieuwe set algemene eisen en een andere kijk op het analyseren van risico’s.
  • Leiderschap en commitment in de top: verantwoordelijkheid nemen voor de effectiviteit van kwaliteitsmanagementsystemen.
  • Uitbreiding van eisen: meer aandacht voor het onderhouden van kennis en ervaring binnen de organisatie.
  • Focus op doelstellingen: doelstellingen inzetten om medewerkers te motiveren verbeteringen door te voeren, de planning te halen en zo gestelde doelen te halen.
  • Beheersen van veranderingen: vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.

Is uw bedrijf klaar is voor certificering? Bent u klaar voor de toekomst? Conformiso helpt u graag op weg met een Gap-analyse en verdere omzetting naar de nieuwe norm!

 

2017-08-04T09:56:52+00:00