WEEELABEX per 1 juli 2015 verplicht voor recyclingbedrijven

Per 1 juli 2015 is het wettelijk verplicht om afgedankte elektrische en elektronische apparaten volgens de WEEELABEX-normen te verwerken. Dit betekent dat iedere recycler die afgedankte apparaten verwerkt, WEEELABEX gecertificeerd moet zijn. Deze verplichting kent gevolgen voor ondernemers in de recyclingbranche die momenteel afgedankte apparaten meenemen in hun recyclingproces.

WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. Het geeft normen voor de inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van apparaten. Indien u elektrische en elektronische apparaten verwerkt, bent u per 1 juli 2015 verplicht om WEELABEX gecertificeerd te zijn. Bent u dat niet, dan mag uw bedrijf onder geen enkele voorwaarde nog apparaten verwerken. Tevens bent u verplicht om apparaten die per 1 juli in uw afvalstroom belanden, uitsluitend aan te bieden aan een partij die wel WEEELABEX gecertificeerd is om te verwerken.

WEEELABEX in het kort
De WEEELABEX normen zijn opgesteld om er voor te zorgen dat:

– afgedankte apparaten effectief, doelmatig en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd;
– de producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en deze kwaliteit zich constant verbetert;
– de volksgezondheid, veiligheid en het milieu wordt beschermd;
– er geen grensoverschrijdende transporten van afgedankte apparaten plaatsvinden naar partijen wier activiteiten niet voldoen aan normen;
– er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is.

WEEELABEX stelt daarom eisen ten aanzien van:
– de manier waarop apparaten moeten worden gehanteerd, opgeslagen en verwerkt;
– de infrastructuur van het recyclingbedrijf;
– de administratieve en organisatorische inrichting van het recyclingbedrijf;
– de opleiding en voorlichting van het personeel om taken goed uit te kunnen voeren;
– het toezicht op en de registratie van herkomst en bestemming van apparaten;
– de resultaten die uit de recycling van apparaten minimaal moeten worden behaald;
– de methoden om aan te tonen dat recyclingresultaten daadwerkelijk zijn behaald.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over de WEEELABEX norm en het certificeringstraject kunt u contact opnemen met Conformiso, bereikbaar via 040-7983020 of via onze contactpagina.

Een Nederlandse versie van de WEEELABEX norm kunt u vinden op de website van WEEELABEX: http://www.weeelabex.org/#!standards/component_41229

De richtlijn 2012/19/EG kunt u vinden op de website:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32012L0019

De Nederlandse transpositie van de richtlijn:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/geldigheidsdatum_14-02-2014

2016-11-14T16:14:27+00:00